Ukážka, aké lyže sa používajú na carving.                                       

.