DODRŽUJTE , DESATORO  LYŽIARA !  

1.Pred započatím jazdy:

    VŽDY SI NEODKLADNE SKONTROLUJTE A UPRAVTE VAŠU VÝSTROJ.

    Upevnenie prilby, osadenie okuliarov, nastavenie vypínacích síl  viazania lyží,

    kontrola  pozapínania praciek lyžiarok a pozapínania zipov na oblečení -

    možné straty osobných vecí. Vždy lyžujte iba s prilbou a chráničom chrbtice !!!

2.Pri CARVINGU, viac ako pri klasickej technike, potrebujeme:

    DOBRÚ VIDITEĽNOSŤ , ŠIROKÚ a DOBRE UPRAVENÚ ZJAZDOVKU

3.Pred rozjazdom :                  

    VYČKÁME NA UVOĽNENIE ZJAZDOVKY  OD IDÚCICH LYŽIAROV NAD

    NAMI  PRIČOM  VŽDY REŠPEKTUJEME INFORMAČNÉ TABULE, KTORÉ SÚ:

    PRÍKAZOVÉHO A ZÁKAZOVÉHO CHARAKTERU.  REŠPEKTUJTE POKYNY,

    NA INFORMAČNÝCH TABULÁCH. VYHNETE SA TAK MOŽNÝM POKUTÁM,

    ALEBO VYKÁZANÍM ZO ZJAZDOVKY  LYŽIARSKOU POLÍCIOU, ALEBO

    PREVÁDZKOVATEĽOM  ZJAZDOVIEK.

 5.Pri jazde oblúkov:  

 NEUZATVÁRAME ICH DO KRAJOV STRÁN ZJAZDOVKY- nechávame

 priestor,  pre idúcich lyžiarov nad nami. Obzvlášť, keď je : hmla, dážď a sneží

6.Pri jazde a možnom čelnom strete:                

  DVOCH a viac CARVEROV - vždy sa  snažíme  vyhýbať

  v pravo a urýchlene prehraníme lyže, do obráteného oblúka.

7.Kontrolovanie rýchlosti :

 NEJAZDÍME NA DORAZ A NEOHROZUJEME NAŠOU JAZDOU INÝCH CARVEROV. 

8.Pri jazde na zjazdovke

 VŽDY PREDVÍDAJTE SITUÁCIU -

nepodcenujte možné následky zo stretu, s iným carverom

9.Pri jazde na neupravenom snehu:              

  s nerovnosťami a nahrnutým snehom, je carvovať technicky, fyzicky,

  veľmi náročné a málo bezpečné i pre zdatných trénovaných

 carverov. Snažíme sa vždy udržať, PREDO -  ZADNÚ rovnováhu.

  Pozor na možný  ZÁKLON !!!

10.Lyžovať  Carving :            

  je fyzicky veľmi  náročný na stehenné svaly a kolenné kĺby. Preto nohy

  nepreťažujte, odpočinte si. Doprajte si malú prestávku, pri možnej únave - znížte

  rýchlosť jazdy, alebo ihneď zastavte na bezpečnom mieste, vždy na kraji - 

  strany  zjazdovk. Nikdy nezastavujeme, neostávame stáť v  strede a na menej viditeľných -

  nepriehľadných  miestach zjazdovky !!! 

  Ďakujeme Vám vopred, za Vaše dodržiavanie:  DESATORO LYŽIARA,

 prispievate tak k bezpečnému lyžovaniu a predchádzaniu

 úrazov  s trvalými až tragickými následkami !!!