Teoretické východiská carvingu  

 Nebudeme si teraz robiť ilúzie o tom, že toto je jediná moderná teória

 o modernom lyžovaní.

Tieto publikované nasledujúce teórie a poznatky vychádzajú z našej praxe, ktoré neustále
upravujeme, podľa našich skúsenosti a aktuálných informácií. Budeme sa v tomto článku
vyhýbať odbornej terminológii a nepochopiteľným dlhým súvetiam. Táto úvaha je určená,
jak pre lyžovanie samé, tak i pre širokú lyžiarsku komunitu a verejnosť.
 Spôsob, akým lyžiar zaťažuje lyže, nám umožňuje popísať jeho jazdu takto:

1. Klasická technika s rozhodujúcim zaťažením vonkajšej lyži - fyzicky náročný štýl

  - kompresiu zaťaženia v oblúku, vstrebáva  iba vonkajšia lyža.  Následuje plynulý prechod zaťaženia oboch lyží.

2. Race - carvingovej techniky, ktorým moderná konštrukcia lyží, umožňuje prejdenie oblúka

    v pomere zaťaženia lyží, 50:50. Následuje plynulý prechod zaťaženia, iba vnútornej lyži !

 

 

3. Funcarving - Znovu fyzicky náročná technika, ktorá ovšem prináša vrcholné zážitky

     na jazde VNÚTORNEJ lyži, čo  nemožno vysvetliť nikomu, kto to neskúsil  a nezažil.

  

     Niekto jazdi v pomere 40:60, daľši 30:70 atď. Každý lyžiar teraz môže plne využiť svojich

schopností a preferovať štýl, ktrorý mu vyhovuje. Obecne prebieha vývoj jazdy v oblúku,

od zaťaženia vonkajšej lyži smerom k zaťaženiu vnútornej lyži až do okamžiku, kedy sa pretnú

technické možnosti lyží,  telesné a fyzické schopnosti lyžiara. Štýl jazdy bude v presnom súlade

s možnosťou lyžiara a nikto mu nemôže vyčítať, že nejazdí tou jedinou správnou technikou. 

Tá už totiž neexistuje, čo je pre niektorých teoretikov "RANA" a  pre nich celkom

nepochopiteľné.Toto rozdelenie a prechádzanie oblúkom, rezaným carvingovým spôsobom,

nám priniesli technológie carvingových lyží. To, že sme schopní prechádzať oblúk inak ,

než zaťažením vonkajšej lyži nám priniesol pokrok výroby carvingových lyži a nie od niekoho,

kto je iba  plný teórií, ako tomu bolo doposiaľ pri zmenách techniky jazdy. Zároven môžeme

pri jazde vypustiť všetky zbytočné pohyby a pritom si ešťe užiť  pocit z preťaženia. S tým súvisí

i nezrovnateľné a rýchlejšie učenie lyžovania, čo už je ale iná a daľšia kapitola...