Hlavné zásady carvingu                                  

Ak chcete jazdiť  CARVING bezchybne a bezpečne, 

majte stále v pozornosti nasledujúce pokyny:

MÁME TRI HLAVNÉ ZÁSADY :

1. - VÝRAZNE ZNÍŽTE ŤAŽISKO a MAXIMÁLNE SA PREDKLONTE - ZAŤAŽTE ŠPIČKY LYŽÍ

2. - ZAHÁJENIE OBLÚKA ROTÁCIOU RAMIEN V SMERE OBLÚKA,

       Pri vyššej rýchlosťi i  NÁKLONOM DO OBLÚKA

3. - ZAHÁJENIE OBLÚKA V NÍZKEJ RÝCHLOSŤI,

        PRIKLONENÍM VNÚTORNÉHO KOLENA KU SVAHU

     - PRI VYŠŠEJ RÝCHLOSŤI - NAKLONENÍM TELA PÁNVE DO OBLÚKA a

        SNAŽÍME SA SILNEJŠIE ZAŤAŽIT VNÚTORNÚ LYŽU

 ĎALŠIE ZÁSADY :

- TRPEZLIVOSŤ, počkať až lyže sami zatočia

- NEBOJŤE SA NAKLONIŤ DO OBLÚKA, k zemi je to kúsok a vďaka odstredivej sily

 získate na vnútornú a  OBE lyže,  už pri malej rýchlosťi takú stabilitu, akú ste doposiaľ nemali a nepoznali.

- NAVäZOVANIE OBLÚKOV, prenášaním ťažiska cez lyže zo strany na stranu, bez akého koľvek Vášho zdvyhu.

- ZAHÁJENIE NOVÉHO OBLÚKA, ešťe pred ukončením predchádzajúceho oblúka -

bez medzifáze ( NAVÁZANIE NOVÉHO OBLÚKA Z PÓVODNÉHO SMERU JAZDY)  prenesením ťažiska cez lyžu smerom v pred.

- REGÚLÁCIA RÝCHLOSŤI, uzatváraním vyjazdených oblúkov cez vrstevnicu,

  pokiaľ je potrebné, tak až do protisvahu. 

  

                                                                               C H Y B Y    P R I    C A R V I N G U :

1. ZÁKLON : tkz. "ROVNOVÁŽNY POSTOJ" - (nedostatočný náklon, alebo predklon) plynie z tohto

   nedostatočný tlak na vonkajšiu lyžu  - pri zaťažení vnútornej lyži je záklon nebezpečný tým,

   že pätka lyži Vás vystrelí - vykopne do oblúka

 

2. NEDOČKAVOSŤ : - tkz. smyk - často plynúci z príliš veľkého rádiusu lyží

 

3. PROTIROTÁCIA RAMIEN : - neprirodzená, ktorá bráni plynulému nakrojeniu oblúka lyži

 

4. VERTIKÁLNY POHYB TELA : - odľahčovanie lyží 

 

5. CIELENÝ TLAK NA VONKAJŠIU LYŽU : - vedome tlačíte na spodnú lyžu v oblúku

 

6. SMYK : - pri prechode z oblúka do oblúka - ukončenie starého ( zpomalovanie),

     alebo naväzovanie nového oblúka - SMYKOM.

NAŠA ZÁSADA JE,  ŽE PRI LYŽOVANÍ NIKDY NIE JE DOSŤ PREDKLONU A TLAKU DO ŠPIČIEK LYŽÍ !!! 

MAJTE TO VŽDY NA ZRETEĽI,  AK SA CHCETE DOBRE NAUČIŤ LYŽOVAŤ.