Vaša fyzická príprava          

 

Lyžovanie má veľmi dôležitú súčasť činnosťi, telesnú prípravu !

Veľa lyžiarov, túto súčasť telesnej prípravy, nedodržuje. Obchádza ju a nekladie jej veľký, alebo žiaden dôraz. Je to na škodu každého lyžiara. Absentovanie telesnej prípravy sa prejaví vždy po fyzickej záťaži na lyžiach. Je už pravidlom, že na druhý až tretí deň prichádza telesná kríza, po zatažení nôh na lyžiach. Pociťujeme bolesť svalov nôh, ramien a iných častí tela. Je to spôsobené prudkým fyzickým zaťažením organizmu. Ak necvičíte pravidelne, Váš organizmus nie je  schopný takúto zátaž zvládnuť. Fyzickú zátaž, ktorú očakávate na lyžiach, je podmienená Vašej telesnej zdatnosti a príprave. Vaše očakávania fyzickej zdatnosťi však musia byť podmienené i Vašou telesnou prípravou, pred Vašou lyžovačkou. Pre zdatných lyžiarov, ktorí majú kondičné prípravy pred sezónou a počas celého roka, takéto situácie nehrozia. Je nutné, aby ste pred Vašou lyžovačkou začali dodávať energiu Vášmu telu, formou kondičnej prípravy. Zamerajte sa na  posilovanie a Vašim nohám, ktoré sú prioritou pri lyžovaní. Je veľmi dôležité posilovať dolné končatiny, bicyklovaním, cvičením drepov, behom a návštevou fittnes centra.Takéto zaťažovanie vykonávajte denne, aspoň mesiac pred Vašim prvým kontaktom na lyžiach. Je dokázané, že Vašou telesnou prípravou umožníte výrazné zlepšenie Vašich dovedností, ktoré sú: Dynamická rovnováha, koordinácia celého tela, priestorová orientácia, regulácia rytmu a frekvencia pohybu. Preto Vaše časté a pravidelne opakujúce cvičenia pre rozvoj sily, bude mať pozitívum na výkon vytrvalostných schopností. Cvičenia vo vysokom tempe napomáhajú rozvoju rychlostných  a obratnostných schopností. Pri lyžovaní sa často, uplatňujú všetky typy silových schopností - staticka, dynamická a výbušná. 

Je vhodné cvičiť správne prevedenie napodobnenia rôznych činnosťí, ako sú:

1, Cvičte prenášanie váhy z nohy na nohu

2. Cvičte náklon vpred a vzad

3. Cvičte otáčanie trupu a rotáciu

4. Cvičte náklon chodidiel na hrany, prenášajťe náklon na ľavo, na pravo

5. Cvičte koordináciu trupu, nôh  a ramien

6. Cvičte postupne viac a viac , fyzické zaťažovanie tela

Vašu telesnú prípravu môžete absovovať samostatne - skupinovo, v niektorom fitness centre. Tieto strediská sú dobre vybavené na Vaše cvičenia.  Bežecký trenažér, posilovacie náčinie je pre Váš organizmus to najlepšie. Zároven  majú i široký výber vitamínov. Samozrejme, že môžete cvičiť a posilovať i u Vás doma. Záleží to len od Vás, akú formu zvolíte. Začnite cvičiť čím skôr. Úspech sa dostaví a na lyžiach si budete určite istejší !

Touto tréningovou formou, predídete Vašim možným zdravotným problémom na lyžovačke, v prípade Vašej nedostatočnej fyzickej prípravenosťi. 

Ako sa vraví: "JE LEPŠIE MAŤ TVRDÉ NOHY OD PRÍPRAVY V LETE, AKO TVRDÝ "GIPS" NA NOHE V ZIME"